top of page

Focussen

Je lijf, je focuspunt

Wat is focussen?

Focussen is een proces dat sommige mensen eigenlijk van nature al doen. Door de aandacht te richten “je focussen”, zal er een innerlijke verandering in je ontstaan. Een verandering die ook lichamelijk wordt gevoeld. Dit wordt een verschuiving genoemd. Bijvoorbeeld van drukte naar rust. We zijn gewend om alles te analyseren. Veel therapieën zijn gebaseerd op praten en nog eens praten. Focussen heeft alles te maken met het richten van je aandacht op je gevoel. Door hier naar te kijken “de drukte” en je bewust te worden van wat er innerlijk bij jou afspeelt kun je na een focussessie hier anders mee omgaan en zul je meer rust ervaren.

Het doel van focussen is het beter onder controle krijgen van je emoties, door de lichamelijke ervaring van je emoties te leren kennen. Focussen is een vorm van lichaamsgerichte therapie.

Waar kun je Focussen voor gebruiken?

Focussen  

Consultduur: 30 minuten 

Tarief: 30 euro 

​ Hoe kan een behandeling Focussen je helpen: 

  • Het helpt je erachter te komen wat je werkelijk voelt en werkelijk wilt. Het laat je in contact laat komen met je innerlijk weten van wat goed voor jou is.

  • Focussen helpt je een manier van omgaan te vinden met al te hevige gevoelens, zodat je je nooit aan emoties overgeleverd hoeft te voelen.

  • Het is een geweldig hulpmiddel voor mensen die herstellende zijn van een lichamelijke ziekte of die aan een chronische lichamelijke aandoening lijden. Je komt namelijk meer in contact met wat je lijf zegt. Ook je hebt een manier om liefdevol om te gaan met de emotionele spanningen die de ziekte met zich mee brengt.

  • Focussen kan je enorm helpen om je te bevrijden van zelfkritiek, andere vormen van innerlijke sabotage en onbewuste manipulatie. Het vergroot op een natuurlijke manier je liefde voor en acceptatie van jezelf.

  • Het helpt je, je creatieve en positieve kanten te ontdekken, er uitdrukking aan te geven en ze in je leven te ontwikkelen.

  • Focussen is een geweldig hulpmiddel bij het nemen van beslissingen. Omdat het je helpt de juistheid te ervaren van de keuze die je maakt, op een niveau dat een logische analyse te boven gaat.

  • Ook wordt het toegepast bij angst, posttraumatische stress, onvrede, spanningen en algemene depressie. Focussen kan ook als relatietherapie worden toegepast.

bottom of page